Журнал

ПРО ГРОШІ – ЧІТКО І ЗРОЗУМІЛО

ПРО ГРОШІ – ЧІТКО І ЗРОЗУМІЛО

Система грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України суттєво не змінювалася десять останніх років. Його підвищення здійснювалося за рахунок введення додаткових винагород та збільшення розміру премії.
Грошове забезпечення в існуючій структурі та розмірах перетворилося на щомісячну виплату військовослужбовцю певної суми коштів, оскільки оклад за військовим званням та посадовий оклад в нинішньому вигляді втратив свою стимулюючу роль. Адже різниця в окладах за військове звання становить 5 грн, а за суміжними посадами 35-60 грн.
Впорядкування цих виплат завжди було пріоритетним напрямом діяльності Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Розв’язання цього питання, потребувало докорінного перегляду всієї системи грошового забезпечення, з урахуванням досвіду інших країн світу, особливостей служби не тільки в Збройних Силах України, а й в інших силових відомствах. А також необхідних видатків на перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.
Відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік ця робота була завершена. Як результат – Кабінет Міністрів України 30 серпня 2017 року прийняв постанову №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб». Відтепер посадові оклади і оклади за військовим званням прив’язуються до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А це означає, що зі збільшенням соціальних стандартів в державі автоматично зростатиме і грошове забезпечення військового.
Про ці та інші аспекти в інтерв’ю з начальником управління організаційного та соціальних виплат Департаменту фінансів Міністерства оборони України Вячеславом Салаховим.
– Вячеславе Володимировичу, то на що спрямована нова постанова?
 – Головне – на впорядкування структури грошового забезпечення. Зараз основні виплати при нарахуванні зарплати кожному військовослужбовцю становлять 15% від загальної суми, а додаткові – 85%. З ухваленням нової постанови цю структуру кардинально змінено. Основні виплати становитимуть до 70% нарахувань, а додаткові – до 30%. Питому вагу становитимуть оклад за військовим званням, посадовий оклад та надбавка за вислугу років. Посадові оклади збільшаться в середньому в 4,5 раза, оклади за військовим званням у 8-17 разів, зросте і надбавка за  вислугу років – до 50% для тих, хто має вислугу понад 25 років.
Розміри посадових окладів та окладів за військовими званнями визначатимуться шляхом множення розміру суми прожиткового мінімуму на встановлений для кожної посади і кожного військового звання коефіцієнти. При цьому, якщо прожитковий мінімум буде менший від 50% встановленого розміру мінімальної заробітної плати, до розрахунку як множник береться її  половина. Наведу приклад. Нині посадовий оклад стрільця становить 530 гривень.
З 1 січня 2018 року розмір прожиткового мінімуму планується встановити в сумі 1762 грн, а мінімальної заробітної плати – 3723 грн, отже, до розрахунку беремо її половинний розмір – 1862. Множимо його на коефіцієнт для цієї посади 1,45 і отримуємо 2700 грн. Те саме і з окладом за військове звання. У солдата він становить 30 грн. Множимо 1862 грн на коефіцієнт 0,3 (для солдата) та отримуємо 560 грн.
– Для багатьох є незрозумілими схеми тарифних розрядів, коефіцієнтів, що викладені в постанові, адже чимало посад в ній не зазначено. Чи зросте різниця між посадовими окладами?
– На цей час опрацьовується відповідний проект наказу, яким передбачається визначення тарифних розрядів за всіма посадами військовослужбовців Збройних Сил України.
Крок між посадовими окладами в залежності від посади в середньому становитиме від 100 до 170 грн.
– Після набуття постановою чинності грошове забезпечення в середньому збільшиться, залишиться на такому ж рівні чи, можливо, в декого зменшиться?
– Однозначно можна сказати, що грошове забезпечення після набуття постановою Кабінету Міністрів чинності не буде меншим за те, що є зараз. Перші виплати відбудуться в лютому 2018 року, оскільки діючий в Збройних Силах України порядок передбачає виплату грошового забезпечення у поточному місяці за попередній.
– Як збільшиться грошове забезпечення курсантів вищих навчальних закладів? Чи передбачені фінансові стимули за добре навчання? Чи є такі стимули для курсантів із числа військовослужбовців військової служби за  контактом?
– Грошове забезпечення курсантів із числа цивільної молоді збільшиться в середньому в 2,7 раза (з 208 грн до 660 грн). Також постановою передбачено підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії курсантам, які мають оцінки: тільки відмінні – на 50% посадового окладу; добрі та відмінні – на 25% посадового окладу.
За військовослужбовцями військової служби за контрактом зберігаються розміри грошового забезпечення, які вони отримували до зарахування на навчання.
– Скажіть, коли чекати на Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України?
– Цей документ визначатиме умови виплати основних і додаткових видів грошового забезпечення відповідно до вимог нової постанови. Наразі ведеться її опрацювання. До кінця цього року зазначена Інструкція буде введена в дію наказом Міністерства оборони.
– Чи передбачене перерахування пенсій військовим пенсіонерам після набуття постановою чинності?
Прикінцевими положеннями Закону України від 3 жовтня 2017 року №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» Кабінету Міністрів України доручено до 1 листопада 2017 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням нових розмірів грошового забезпечення.
З цією метою Міністерство соціальної політики України опрацьовує відповідні зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.
Також слід зауважити, що пенсії, призначені колишнім військовослужбовцям, підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. Таким чином, перерахунок пенсій буде здійснено після ухвалення Верховною Радою зазначеного законопроекту та відповідного рішення Уряду.
– Багатьох офіцерів, які нині мають вислугу 25  років і більше, турбує питання, чи не припинять з 1 січня 2018 р. виплачувати так звану вихідну допомогу військовослужбовцю, який звільняється з лав Збройних Сил України?
– Умови виплати одноразової грошової допомоги в разі звільнення з військової служби визначені статтею 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та статтею 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
На цей час пропозиції щодо внесення змін до зазначених законів Міністерство оборони не надавало, від інших відомств пропозиції також не надходили.
– Наразі триває формування головного кошторису країни на 2018 рік. Які напрямки фінансування Міністерства оборони України буде збільшено?
– Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», схваленого Кабінетом Міністрів України 15 вересня 2017 року, Міністерству оборони передбачено 83,3 млрд грн. (2,56% валового внутрішнього продукту), а саме:
81,7 млрд грн. за загальним фондом і 1,6 млрд грн за спеціальним. Зазначені видатки (83,3 млрд грн) у порівнянні з 2017 роком (69,0 млрд грн) збільшено на 14,3 млрд грн, або на 20,7 %.

Олександр БІРЧЕНКО

 

Powered by Ajaxy