Соціальні аспекти

ЗАХИСТ ДЕРЖАВИ ТА ЗАХИСТ ДЕРЖАВОЮ

ЗАХИСТ ДЕРЖАВИ ТА ЗАХИСТ ДЕРЖАВОЮ

Незалежність і цілісність держави можливо відстояти лише зі зброєю в руках. 17 березня Верховна Рада затвердила Указ виконуючого обов’язки Президента України Олександра Турчинова «Про часткову мобілізацію». Чинне законодавство потребувало негайного врегулювання у зв’язку із ситуацією, що склалася. Тож відповідні зміни і доповнення внесені ще в чотири закони України: «Про оборону
України», «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу».
РОБОТА, ЗАРПЛАТА ТА ПЕНСІЯ
Закон України № 1127-VІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо служби у військовому резерві» визначає порядок проходження служби, встановлює правовий статус резервіста і вимоги до проходження служби.
Законом поширено права, обов’язки й обмеження військовослужбовців і резервістів; встановлено обов’язок складання резервістами Військової присяги; зобов’язано підприємства, установи й організації сприяти працівникам, які проходять службу у військовому резерві, та своєчасно направляти їх до військових частин.
Документ визначає порядок виклику і прибуття резервістів до військової частини. Згідно із законом, «громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях)», у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві..
Призвані на збори військовозобов’язані та резервісти, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.
DSC_0064Закон та Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві зобов’язують роботодавців усіх форм власності зберігати за співробітниками, які проходять військову службу за мобілізації, робоче місце, посаду і середню зарплату, але не більше ніж на один рік. Отримавши повістку, у найближчий робочий день працівник повідомляє керівника підприємства про призов і дату від’їзду на навчання чи збори, пише заяву і надає повістку у відділ кадрів. Виплата грошей мобілізованому здійснюється за рахунок Держбюджету (ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
У постанові Кабінету Міністрів України № 1644 уточнюється: платить ці гроші компанія, а держава зобов’язується їх відшкодувати. До від’їзду мобілізовані отримують зарплату за відпрацьований час плюс середню зарплату за перші 15 днів зборів. Надалі протягом усього періоду зборів вони отримують середню зарплату в терміни, встановлені в компанії. Мобілізованим приватним підприємцям на час виконання службових обов’язків державну реєстрацію діяльності не припиняють.
Прийняті зміни захищають і пенсіонерів із числа військовослужбовців. У разі мобілізації колишніх військовослужбовців, призначена раніше пенсія перераховуватиметься з урахуванням додаткової вислуги років. Якщо ж нова пенсія виявиться нижчою, їм виплачуватиметься та, яка була до призову.
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНІ ТА РЕЗЕРВІСТИ
Обов’язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів визначає Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Стаття 22 Закону вимагає від військовозобов’язаних з’явитися за викликом до військових комісаріатів для обліку та визначення призначення на воєнний час.
У ході мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань на штати воєнного часу громадяни, крім резервістів, зобов’язані з’явитися на збірні пункти в строки, зазначені в отриманих мобілізаційних повістках.
Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації зміна місця проживання без дозволу уповноваженої посадової особи забороняється.
Права та обов’язки військовозобов’язаних під час зборів та резервістів установлюються Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та іншими нормативно-правовими актами.
Якщо військовозобов’язаний чи резервіст під час зборів захворів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності.
Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам із числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби, включаючи час проїзду до військової частини і у зворотному напрямку, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати.
ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ
На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим статтею 20 Закону вимогам проходження військової служби.
Відповідно до статті 21 Закону громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, зі збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.
Перевезення громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, до місця служби здійснюються за рахунок коштів, передбачених у Держбюджеті на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до Закону здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, де проходять військову службу військовослужбовці.
Порядок проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, питання, пов’язані з проходженням такої служби під час виконання громадянами військового обов’язку в запасі, регулюються Положенням про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.
З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт про проходження військової служби, в якому, серед іншого, визначаються права й обов’язки та термін дії контракту.

Олександр КАЛЮЖНЯК

Powered by Ajaxy