Новини

Національна академія оголошує прийом у 2017 році

Національна академія оголошує прийом у 2017 році

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі – Національна академія) оголошує прийом у 2017 році до очної докторантури та ад’юнктури за науковими спеціальностями 255 Озброєння та військова техніка і 032 Історія та археологія.

До докторантури Національної академії приймаються особи офіцерського складу віком не старше 47 років*, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

До ад’юнктури Національної академії на конкурсній основі приймаються офіцери віком до 40 років*, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.

Вік осіб офіцерського складу визначається станом на 31 грудня 2017 року.

Нормативний строк підготовки в ад’юнктурі становить чотири роки та два роки в докторантурі.

Для зарахування кандидатом на вступ до очної докторантури та ад’юнктури необхідно до 1 лютого 2017 року подати рапорт на вступ за підпорядкованістю. Разом з рапортом, подаються документи, перелік яких наведений у пункті 3.1.4. та 4.1.9 відповідно до Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, яка затверджена наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 30.06.2000 № 194/265 (зі змінами) та картку медичного огляду.

Вступні іспити в ад’юнктуру будуть проводитись в термін з 1 по 30 липня 2017 року.

Додаткову інформацію можна отримати на офіційному сайті Національної академії (www.asv.gov.ua у вкладці: Вступникам), за адресою: 79012, м. Львів – 12, вул. Героїв Майдану, 32.

Науково-організаційний відділ Національної академії.

Телефон: (032) 258-44-76.

*Примітка. Вікові показники на вступ уточнювати за вказаним телефоном.

Powered by Ajaxy