Об’ява

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного оголошує прийом

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного оголошує прийом

Оголошення

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі – академія) оголошує прийом у 2018 році до очної докторантури та ад’юнктури за науковими спеціальностями 255 Озброєння та військова техніка і 032 Історія та археологія.

До докторантури академії приймаються особи офіцерського складу віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

До ад’юнктури академії на конкурсній основі приймаються офіцери віком до 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.

Вік осіб офіцерського складу визначається станом на 31 грудня 2018 року.

Нормативний строк підготовки становить – чотири роки в ад’юнктурі та два роки в докторантурі.

Для зарахування кандидатом на вступ до очної докторантури та ад’юнктури необхідно до 1 лютого 2018 року подати рапорт на вступ за підпорядкованістю. Разом з рапортом, подаються документи, перелік яких наведений в «Правилах прийому до докторантури та ад’юнктури Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за науковими спеціальностями 255 Озброєння та військова техніка і 032 Історія та археологія», які розміщені на офіційному сайті академії (www.asv.gov.ua у вкладці: Вступникам).

Вступні іспити в ад’юнктуру будуть проводитись в термін з 1 по 30 липня 2018 року.

Додаткову інформацію можна отримати на офіційному сайті академії та за адресою: 79012, м. Львів – 12, вул. Героїв Майдану, 32.

Науково-організаційний відділ академії, тел. (032) 258-44-76.

Powered by Ajaxy