Соціальний захист

Пенсія по інвалідності

Призначається військовослужбовцям, які стали інвалідами за умов, передбачених Законом.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від тривалості служби.

РОЗМІРИ ПЕНСІЙ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Інвалідам війни:

 • І групи – 100 %,
 • ІІ групи – 80 %,
 • ІІІ групи – 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим інвалідам:

 • І групи – 70 %,
 • ІІ групи – 60 %,
 • ІІІ групи – 40 % сум грошового забезпечення.

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ:

інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби:

 • І групи – 120 %,
 • ІІ групи – 110 %,
 • ІІІ групи – 105 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби:

 • І групи – 110 %,
 • ІІ групи – 105 %,
 • ІІІ групи – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам
  • з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби – 110 %,
  • з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони – 120 %,
  • з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони – 130 % відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ

(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною):

інвалідам війни:

 • І групи – 285 %,
 • ІІ групи – 255 %,
 • ІІІ групи – 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

учасникам бойових дій – 165 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідам війни ІІ і ІІІ груп та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., які досягли 85 років – 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

ПІДВИЩЕННЯ ДО ПЕНСІЙ

 • Пенсії, щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога  інвалідам війни підвищуються за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
  І групи – на 50 %,
  ІІ групи – на 40 %,
  ІІІ групи – на 30 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається Законом України про державний бюджет на відповідний рік, у 2015 році становить: з 1 січня – 949 грн, з 1 грудня – 1074 грн, але може бути змінений цим Законом.

НАДБАВКИ ТА ДОПОМОГА ДО ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ.

Державна соціальна допомога на догляд інвалідам I групи внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання або одиноким пенсіонерам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду, у порядку й на умовах, передбачених Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». Надбавки та державна соціальна допомога на догляд інвалідам І групи можуть нараховуватися одночасно.

ЦІЛЬОВА ДОПОМОГА

Відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» інвалідам війни виплачується щомісячна цільова грошова допомога:

 • інвалідам війни І групи – 70 грн,
 • інвалідам війни ІІ і ІІІ груп – 50 грн,

Зазначена допомога надається незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Процедура призначення пенсій по інвалідності

1) Звернутись із заявою про призначення пенсії по інвалідності особам, звільненим з військової служби, до уповноваженого структурного підрозділу (УСП) свого відомства (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства інфраструктури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної інспекції техногенної безпеки України), що відповідає за підготовку та подання документів для призначення пенсії.

2) Зазначений УСП у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформлює всі необхідні документи  і своє подання про призначення пенсії, ознайомлює з ним особу, якій оформлюється пенсія, і направляє всі документи до головного управління Пенсійного фонду України в області чи місті Києві за місцем проживання (реєстрації) особи.

Подаються такі документи:

 • заява про призначення пенсії;
 • подання про призначення пенсії;
 • паспорт та його копія;
 • грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;
 • військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом; копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк».
 • Уповноважений структурний підрозділ (УСП) має надати допомогу особі в одержанні відсутніх на момент подання заяви документів для призначення пенсії. У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення пенсії документи, подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються пізніше. При поданні додаткових документів у строк до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз’яснення пенсія призначається з дня подання заяви органу, що призначає пенсію, або з дати відправлення документів поштою.

3) Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами приймає рішення щодо призначення пенсії. Документом, який підтверджує призначення пенсії особі, є пенсійне посвідчення, видане органом, що призначає пенсію.

ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК, ПІДВИЩЕНЬ, ДОДАТКОВИХ ПЕНСІЙ ДО ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ згідно із законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про донорство крові та її компонентів», «Про статус гірських населених пунктів в Україні» подаються:

 • документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі ст.ст. 12–16 Закону України «Про статус ветеранів війни…»);
 • документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці…»);
 • документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого (для підвищення пенсій відповідно до ст. 47 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби…»);
 • документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту (для збільшення пенсії згідно зі ст. 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»);
 • документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення щомісячної додаткової пенсії відповідно до ст.ст. 50–51 та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника відповідно до ст. 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
 • документи про нагородження знаками «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки до пенсії відповідно до ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»).
Powered by Ajaxy