Соціальний захист

Відпустка для учасника АТО

Учасник АТО має право на щорічну основну та додаткову (за обставинами) відпустку.

Щорічна основна відпустка.

Відпустка зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги – тривалістю до 30 календарних днів (якщо термін вислуги до 10 років).

Для отримання – подати рапорт керівнику військової частини.

Відповідно до ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та
наданням грошової допомоги, але за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу, на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Тривалість щорічної основної відпустки військовослужбовців:

  • які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років – 30 календарних днів;
  • які мають вислугу в календарному обчисленні від 10 до 15 років – 35 календарних днів;
  • від 15 до 20 років – 40 календарних днів;
  • які мають вислугу в календарному обчисленні понад 20 календарних років – 45 календарних днів;
  • для прийнятих на військову службу за контрактом тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право,
    за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.

Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається.
Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток
не враховуються.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року.

Додаткова відпустка.

За сімейними обставинами або у зв’язку з хворобою/пораненням/ з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю до 10 календарних днів.

Для отримання – подати рапорт керівнику військової частини.

Учасник АТО – військовослужбовець має право на додаткову відпустку згідно зі ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей»:

1. За сімейними обставинами / з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю до 10 календарних днів.

2. У зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

Для отримання відпустки згідно з п. 1 (за сімейними обставинами / з інших поважних причин) боєць має написати рапорт:

 

Зразок 1
КЕРІВНИКУ В/Ч _______.
ПІБ (посада керівника)

Рапорт
доповідаю, подаю, прошу, доношу
(обрати необхідне)

Прошу на виконання статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надати мені відпустку строком на 10 (десять) календарних днів з __ _________ 20__ року, оскільки я (отримав телеграму щодо _________) АБО надаю довідку про те, що (описується подія).

До рапорту додаю документи, що підтверджують викладені вище факти, а саме:
1.
2.
Місце / дата / _____________________________________

посада, військове звання, ПІБ

Powered by Ajaxy